REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Kilosport Liikuntapalvelut Oy
2289633-8
Urakkatie 7, 20780 Kaarina
Puhelin 02 242 2000
Sähköposti kilosport@kilosport.fi

Nettisivut www.kilosport.fi ja www.salibandyturnaukset.com (toimii www.kilosport.fi sivujen alla)

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)
Kilosport Liikuntapalvelut Oy verkkopalveluiden käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin, tilastointiin, palvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen sekä muihin palveluihin liittyviin tarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Nimi
 • Yhteystiedot
 • Käyttötiedot
 • Muut käyttäjän itse antamat tiedot
 • Yhteisöasiakkaan yhteyshenkilö

  SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa Kilosport Liikuntapalvelut Oy:n verkkosivustoa ja verkkopalvelua käyttäessään. Kulku- ja laskutustiedot muodostuvat asiakkaan käyttämien palveluiden perusteella.

  SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
  Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
  Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Asiakastietoja käsitellään paperiversioina ainoastaan satunnaisesti.

  TARKASTUSOIKEUS
  Käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

  Tietosuojalauseke
  Kilosport Liikuntapalvelut Oy

  Henkilötiedot
 • Kilosport Liikuntapalvelut Oy myöhemmin Kilosport noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Kilosport käyttää henkilötietoja ainoastaan sähköisiin palveluihin kuten laskutusjärjestelmä ja kulunvalvonta.
 • Käyttäjän antamat henkilötiedot ovat luottamuksellista tietoja joita ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Kilosport Liikuntapalvelut Oy:llä on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa nimi ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa vain siinä tapauksessa, mikäli on syytä epäillä, että henkilö on syyllistynyt tai epäillään syyllistyneen Suomen laissa määriteltyyn rikokseen.
 • Kilosport kerää henkilötietoja, kun täytät liittymislomakkeen ja luot kanta-asiakkuuden, ostat sarjakortin johonkin liikuntapalveluihimme, varaat pelivuoron tai osallistut kilpailuihin tai kursseihin. Henkilötietoja kerätään myös, kun asiakas käy kuntosalilla, ryhmäliikunnassa tai avaa jonkin lukijalla varustetuista ovista.

  Henkilötietojen tallennus
 • Käyttäjän antamat henkilö- ja yhteystiedot tallennetaan Tehden Oy:n palvelimelle asiakasrekisteriin aina liittymisen tai muun palvelun ostamisen yhteydessä. Kilosport Liikuntapalvelut Oy voi tarvittaessa käyttää henkilö- ja yhteystietoja kehittääkseen omaa toimintaa ja palveluita.

  Kilosport Liikuntapalvelut Oy tallentaa seuraavia tietoja
 • Nimi, postinumero ja postitoimipaikka, osoite
 • Sähköposti ja puhelinnumero
 • Käyntihistoria
 • Laskutushistoria
 • Verkkolaskukseen tarvittavat tiedot
 • Pankki- tai luottokortin numeroita ei tallenneta

  Näin suojaamme henkilötietosi
 • Tietoja säilytetään Kilosport Liikuntapalvelut Oy :n tietokannassa Tehden Oy:n palvelimella, johon ulkopuolisella ei ole pääsyä. Henkilötietokantoihin on pääsy/käyttöoikeus ainoastaan Kilosport Liikuntapalvelut Oy:n henkilökunnalla ja Tehden Oy:n ylläpidolla.
 • Asiakkaalla on omilla käyttäjätunnuksilla mahdollisuus nähdä omat tallennetut perustiedot Avoinna24.fi – palvelussa.